5.5.12.

Leptirić moj

Nastavak kalendara

Na mom srcu je snimila sve što je rekla, sanjam svaki pokret koji sam doživela, omirisala...sve to je nedovoljno da me uteši i sve je preveliko da se kaže. Bojim se da ja ne bi umela tako duhovito i vispreno preneti sve impresije kao ona, tako prirodno i logično prokomentarisati i primetiti sve u životu. Da mi je njena bistrina i svest, pa da objasnim sebi kako i zašto...Ovako sam njen zapisničar i obožavatelj i mama.