8.4.12.
Maši za rođendan ! Otpevala je pesmu sebi za rođendan gde je moja sestra,šta radi, zašto nije sa nama, da li spava, sa kim se igra. Zaplakali smo, a ona je rekla, sad ću ja da pevam pesmu i ona će brže doći. Našla sam jedan poklon koji je Staša kupila za Mašu i koji je ostao zapakovan u našim seobama, negde u jednoj kutiji. Sinoć, posle te pesmice sam joj dala i sad se ne odvaja od te lutkice-crvića. Prošlo je godinu i po dana, pa to ne znači baš ništa, ništa. Maša joj još čuva igračke i čeka je, a je čujem kako me zove. Neko mi je rekao da će biti malo lakše kad prođe godinu, godinu i po dana, nije tačno. Jednako nam nedostaje svima .